مدیریت ناکارآمد یا پولهایی که دور ریخته می شود

محدیث فرحبخشی:با افزایش روز افزون جمعیت و تراکم در زندگی شهری، همواره تلاش مدیریت شهری بر بکارگیری تدابیری خاص جهت ایجاد حفظ نظم عمومی بوده است.

اتومبیلها  که امروزه آمار بیشتری از شهروندان را به خود اختصاص داده اند میتوان عامل مهمی در ایجاد اخلال جامعه شهری بر شمرد.

ترافیک های سنگینی که دیگر بلای شهرهای بزرگ محسوب نمی شود گریبان بسیاری را گرفته و سبب بکار گیری راهکارهای متفاوتی شده است.

افزایش خطوط حمل و نقل عمومی، ایجاد متروها و منوریل، پلهای روگذر و زیر گذر،باز کردن معابری که مسیرهای متفاوت و کوتاهتری ایجاد می کند،یک طرفه کردن خیابانهای پر تردد وحتی زوج و فرد کردن پلاک خودروهای عبوری همه از جمله اقداماتی است که توانسته موفق نیز عمل کند.

اما گاهی اتفاقهایی میافتد که باورنکردنی و گاهی مضحک است و تردید را نسبت به مدیریت صحیح بر سر زبانها می آورد.

پلهای هوایی به نظر می رسد راه حلی ساده، بی دغدغه و البته غیر قابل درک است. اتفاقی که وقتی در میدان اصلی شهر گرگان افتاد اول همه را شوکه کرد.سازه هایی که تاکنون در مسیرهایی با عرض زیاد وجهت رفت و آمد بهتر مردم بالا می رفت. اما ظاهرا این روزها مدیریت شهری ما تعبیر تازه ای از آن را به کارگرفته است.

پلهایی با تبلیغ مکانیزه که با گذشت بیش از یک سال غیر قابل استفاده است. آنوقت در اقدامی عجولانه با نرده هایی خیابان شهدا را بستند تا مردم مجبور باشند یا از روز آن بپرند یا مسیر طولانی تری را طی کنند.

ازطرفی در اتفاقی نادر ابتدای پله های برقی، چند پله بتونی قرار داده اند تا اگر کمردرد داری یا کمی پیر تری اصلا قید ان را بزنی.حال شما تصور کنید وقتی تمام چهار مسیر با نرده بسته شود تکلیف  معلولین  چیست؟ شاید قرار است اصلا آنها را از محیط شهری نابسامانمان خارج کنیم.

بعد از آن اضافه کنید هتل میامی را که ورودی آن با پل هوایی بسته شده و حالا با شکایت صاحب آن پلها بلا تکلیف است و شاید هم تا چند وقت دیگر مثل هزاران پروژه دیگر اثری از آن نماند.

 این روزها مدیران شهری با پروژ ه ای  پز می دهند که با نگاهی ساده مشخص می شود ،راه حلی از  اساس نادرست است.تجربه ای که یکبار در میدان کاخ نیز جز هزینه ای روی دست مانده حاصلی نداشت.

این گونه رفتارها درمدیریت شهری، گویی بر ناکار آمدی آن تاکید دارد.

/ 0 نظر / 22 بازدید