آنها بیشتر حرف میزنند...

محدیث فرح بخشی: دیگر ٢ سال میشود.

هیچ کس نمی تواند همت مطبوعات و وبلاگها را نادیده بگیرد و...

آن روزها که مدرسه طالقانی را برای نوسازی کوبیدند...

حالا زمینی مخروبه است.

شهرداری چی ها در بوق و کرنا کردند  که »یخواهند کاری کنند کارستان و همان موقع زمزمه اختصاص آن بخش به ادامه پارک اصلی شهر با عنوان پارک مشاهیر آغاز شد.

ماهها درگیری کشمش میان شهرداری و آموزش و پرورش آخر سر مدرسه را به جای دیگری منتقل کرد تا زمینی در آن نقطه که البته با ارزش هم به نظر میرسد به املاک شهرداری افزوده شود.

آن روزها که آموزش و پروش سعی در ازدست ندادن ن زمین داشت همه دست به دست هم دادند و به بهانه مشاهیر زمین را گزفتند و حالا...

از مشاهیر خبری نیست!!!

تنها ماشینهایی آنجا پارک میشود که البته به نظر میرسد مشاهیر دنیای صنعتی ما هستند.

قرار بود بوستانی اختصاصی شود برای اهالی فرهنگ و هنر. اما انگار نیز این بار همه ی این هیاهو ها  دغدغه پوچی بوده تا مردم باور کنند که خب شهرداری هم کاری میکند.

بار دیگر به حرمت نام مشاهیر و به بهانه فرنگ و هنر شهرداری کاری که میخواست انجام داد.

چیزی که حالا به نظر میرسد شبیه یک دعوای بچه گانه میان دو ارگان بوده که هزینه اش را مشاهیر و مردم داده اند.

پارکی که حتی اقدامی در خصوص کف سازی و یا ایجاد فضای سبز در آن نشد!

حالا هم اصلن انگار شهرداری از یاد برده کهاصلن چنین زمینی در بخش اصلی شهر افتاده و فضایی نا زیبا به وجود آورده!

بیچاره دانش آموزانی که از این مدرسه دربه در شدند.

چه قدر آن روزها آموزش و پرورش را به عدم توجه به زیبا سازس شهری و فرهنگ و... متهم کردیم و حالا با بی توجهی ودیران شهری که حرفشان بیشتر از عملشان است سرها همه رو به پایین است.

با این اوصاف خدا را شکر اداره دخانیات را به بهانه پارک نگرفتند وگرنه همان چند درخت هم با تبدیل شدن به پارکینگ از بین رفته بود.

/ 2 نظر / 23 بازدید
گرگان نامه

ممنون.... حتما شنبه در جلسه رسمی شورا موضوع را پیگیری می کنم[گل][گل][گل]

سیاوش

تازه کجاشو دیدی قراره لشکر 30 رو هم بگیرن بعد احتمالا به جاش آشپرخونه بزنن و به مردم قیمه بدن