این بار قول می دهیم

وقتی شغلتان روزنامه نگاری باشد ،خیلی اوقات مسائل به خوبی و روی روال پیش نمی رود. عدم دسترسی به اینترنت و کامپیوتری که خراب بود ما را حسابی بد قول کرد. خب یه روزنا مه نگار نمی تواند درامدش را طوری قسمت کند که به همه چیز برسد.

باز هم شرمنده محبت دوستان شدیم.مدتی نبودیم بابت این همه تاخیر از همه دوستان عذر خواهی میکنیم.

 و به طور قطع دوباره مطالبان بی وقفه به روز خواهد شد.

/ 2 نظر / 25 بازدید