هیس

تا حالا به هیس فکر کرده اید؟

 گاهی ادم بدجوری دلش سکوت می خواهد.

گاهی آنقدر بغض خفه شده داری که فقط سکوت به دادت میرسد.

پس به احترام بغضهایم سکوت می کنم.

/ 1 نظر / 20 بازدید
هدهد

بین حال من چقد خرابه که که چند وقته صدام در نمیاد!!!!!!!!!!!