تولدت مبارک

به بهانه ١٧ دی

قطعن نمی توان به گرگان و موسیقی اش فکر کرد و از کنار نام محمد رضا لطفی گذشت.

کسی که برای بسیاری اسطوره است و البته نمی توان از بداهه نوازی های بی نظیر یا خاطرات و چاووشها گذشت.

حیف که در روز تولدش مجالی برای گله نیست اما می گویم همین بس برای مردی که ما و گرگان را فراموش کرده (البته نه در حرف که در عمل) ما همیشه تو را فخر گرگان زمین می دانیم.

مردی که آمد حرف زد و شاید حالا در سالگرد تولدش بد نباشد کمی هم بخواهد به وعده هایش عمل کند

استاد تولدت مبارک

/ 2 نظر / 29 بازدید
سیاوش

تولدت مبارک مرد سازهای ماندگار هر چند جناب مستطاب لطفی بزرگ تر از این صحبت هاست ولی من هم چون شما به همین جمله ی کوتاه بسنده کردم