بی گناهی جرمشان است

محدیث فرحبخشی: گاهی اوقات تکلیفت با خودت هم روشن نیست. متوجه تفاوتها نمی شوی اما فاصله ای هست که تو را جدا می کند. مرزی که شاید درک معنی اش هم آسان نباشد.

حضور در جمع 5 کودک که در خانه زیر نظر یک معلم آموزشهای اخلاقی و تربیتی می بینند فرصتی لذت بخش بود. آنها دوست داشتند با ما، حرفه مان و حرفهایی که می توانیم برایشان داشته باشیم آشنا شوند. همگی شاگرد اول بودند، برایمان شعر خواندند و پانتومیم اجرا کردند.از اتحاد و صداقت گفتند و از دریایی که صداقت در وجودشان ایجاد کرده بود.

اما...

فاصله زیاد است.نشاط در لبخندهایشان موج می زند اما انگار از جنس ما نیستند.

انها جرمشان مذهبشان است. انها از ما دورند اما در این نزدیکی دستانشان کنار ما گل سرخ می کارد.

و این حق ماست.

خط فرضی می کشیم برای کسانی که به نظر خودمان از جنس ما نیستند ولی آنها می آموزند که همه یکی و مخلوق خداییم.

آنها مجرمانی هستند مهربان و دوست داشتنی که فقط چون در اقلیتند، از ما نیستند!

/ 0 نظر / 20 بازدید